Arbo Fysiocare

Wij zorgen voor een vitale, gezonde en bewuste werknemer en organisatie.

Door als werkgever te investeren in een gezonde, prettige en aangename werksfeer zorgt u zelf voor een lager verzuimcijfer en minder langdurige afwezigheid van medewerkers. Aangename arbeidsomstandigheden zijn onmisbaar voor werknemers en voorkomen is altijd beter dan genezen. Samenwerken met Arbo Fysiocare is een investering in ‘Bewust Werken’, met als gevolg duurzame inzetbaarheid, meer werkplezier en minder kosten.

Wij bieden een aantal behandelmethoden gericht op ergonomisch advies, preventie en re-integratie van medewerkers binnen uw organisatie. Per medewerker adviseren wij over de beste combinatie van methoden voor een optimaal resultaat. Wij geloven in de samenwerking tussen lichaam en geest en richten ons daarom op het verbeteren van de mentale en fysieke conditie. Elk traject is toegankelijk, per persoon afgestemd, met als doel vitale en gemotiveerde medewerkers.

Samenwerken met Arbo Fysiocare is een investering in ‘Bewust Werken’, met als gevolg duurzame inzetbaarheid, meer werkplezier en minder kosten.

'Bewust Werken'

Wat doet werken eigenlijk met het lichaam? Bewustwording is de basis van alles. Van een goede werkhouding, van de juiste manier om (lichamelijk zware) werkzaamheden uit te voeren, van de juiste manier, duur en frequentie van pauze nemen, van het kiezen voor de juiste ondersteunende werkmaterialen en (kantoor)inrichting.

Een werkgever die zich bewust is van de manier waarop medewerkers hun taken uitvoeren, is een goede werkgever.

‘Bewust Werken’ is tweerichtingsverkeer: de tijd, waardering en energie die de werkgever -vaak met relatief kleine aanpassingen - investeert, zorgt voor een duidelijke toename van positivisme, waardering en productiviteit van werknemers. Dat geldt voor ieder niveau van de organisatie. Maar het is ook de basis voor werkgeluk, een positieve werksfeer en motivatie van werknemers! Een werknemer die bewust werkt, is een aanwinst voor elke organisatie.

Voordelen van 

Arbo Fysiocare

  • Merkbare afname van ziekteverzuim

  • Minder kosten en minder tijd kwijt aan ziekte en uitval

  • Ergonomisch onderzoek en preventief advies

  • Duurzame inzetbaarheid van vitale medewerkers

  • Minder werkstress en meer werkgeluk

  • Adviezen en trainingen op maat

  • Geen wachttijden, directe actie voor sneller herstel

  • Korte lijnen tussen zorgverleners

  • Multidisciplinaire inzet bij uitval en re-integratie

Meer zorg voor medewerkers

 

Bij Arbo Fysiocare staat zorg voor de medewerker centraal. Door samenwerking met andere professionals kunnen wij een efficiënt en doeltreffend behandeltraject op maat samenstellen. Wanneer er al partijen betrokken zijn in het (herstel)proces, dan sluiten wij ons makkelijk aan. We matchen goed met veel andere disciplines en zorgproviders. Arbo Fysiocare werkt samen arbeidsdeskundigen, casemanagers, diëtisten, psychologen, fysiotherapeuten, en meer disciplines uit eigen netwerk. Wij geven de voorkeur aan een multidisciplinaire aanpak bij verzuim(preventie) en re-integratievraagstukken.

Gezond ondernemen

 

Ook ondernemers en zzp’ers ondersteunen wij graag bij het juist uitvoeren van werkzaamheden en het voorkomen van ziekte of klachten. Een ondernemer is altijd in de weer om het bedrijf ‘up-and-running’ te houden. Het ligt misschien niet direct voor de hand, maar aandacht besteden aan eigen lijf en geest is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Wanneer een werkgever zelf uitvalt, is er pas echt een groot probleem. Wij denken graag mee over passende mogelijkheden voor elk budget.

 

​Maak een afspraak

Heeft u interesse om ook op een efficiënte, doeltreffende en kostenbesparende manier uw werknemers terug aan het werk te krijgen of juist aan het werk te houden? Wilt u onze expertise inzetten bij vraagstukken op het gebied van ergonomie, preventie of reïntegratie? Lees dan eens over onze werkwijze en bel ons vrijblijvend als u vragen heeft.

Maak kennis 

en 

bel voor een 

afspraak!

020 227 05 89