top of page

Individuele trajecten

Individueel traject bij fysieke klachten

Doel van deze trajecten is het herstellen van de fysieke belastbaarheid door middel van paramedische interventies (psychosomatische fysiotherapie, fysiotherapie, manuele therapie, coaching etc.). Ook wordt ingegaan op het vergroten van ziekte-inzicht en vergroten van zelfmanagement van (pijn)klachten in relatie tot werk.

Op grond van de intake zal een plan van aanpak worden opgesteld om verantwoord en duurzaam terug te keren op de werkvloer. Hierbij vindt met regelmaat een evaluatie plaats met alle betrokken partijen.

 

Individueel traject bij psychische klachten

De cijfers voor ziekteverzuim vanwege overspannenheidsklachten of een burn-out stijgen nog ieder jaar. Veel van deze werknemers voelen zich snel beter door te werken aan mentale weerbaarheid. Stressklachten kunnen ontstaan door de manier waarop mensen met negatieve situaties of veranderingen omgaan.

Hoewel veel werkgevers zich wel inzetten voor een sociale, positieve en prettige werkomgeving, krijgen medewerkers toch te maken met pesten, discriminatie, agressie of seksuele intimidatie. Ook het omgaan met een hoge werkdruk is vaak moeilijk. Een werkgever kan nog meer doen, namelijk inzetten op vroegtijdige signalering van problemen en snel in actie komen.

Arbo Fysiocare biedt trajecten onder begeleiding van een coach, of eventueel een psycholoog, om de mentale weerbaarheid van werknemers te vergroten en om te werken aan methoden die stressverlagend zijn. De trajecten zijn gericht op snelle re-integratie, waarbij (tijdelijk) aangepaste werkzaamheden de eerste stap in de richting van herstel zijn. Wij maken problematiek bespreekbaar en werken aan positieve aanpak van de stressfactoren.

 

Individueel combinatietraject

Heel vaak is het niet het een of het ander, maar gaat het om een combinatie van klachten. Werknemers ervaren fysieke klachten, waardoor op den duur de psychische belastbaarheid ook te lijden krijgt. Maar het kan ook andersom voorkomen. Wanneer uit de intake blijkt dat de klachten lichamelijk en geestelijk zijn, gaan wij van start met een multidisciplinaire behandeling. Voor een goed herstel is het noodzakelijk om voor beiden aandacht te hebben. Het versnelt niet alleen het herstelproces, maar zorgt er ook voor dat de oorzaak van het probleem uit de weg kan worden geruimd. In nauwe samenwerking met alle betrokkenen, zoals bijvoorbeeld bedrijfsarts en leidinggevenden, organiseren wij gecombineerde zorg voor uw medewerker.

20180425_110415.jpg
bottom of page