top of page

Privacyverklaring Arbo Fysiocare

Bij Manueel-Fysiocare, waar Arbo Fysiocare onderdeel van is, gaan we zorgvuldig om met de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. In deze privacyverklaring geven we u heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Arbo Fysiocare houdt zich in alle gevallen aan de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Bij de verwerking van uw persoonsgegevens altijd het doel voor ogen houden waarvoor deze gegevens zijn verstrekt. Deze doelen en de persoonsgegevens die wij daarvoor nodig hebben, zijn beschreven in deze privacyverklaring;

  • Alleen persoonsgegevens van u verwerken die wij nodig hebben voor de doeleinden waarvoor de verwerking noodzakelijk is;

  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als dat nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

  • Zorgdragen voor passende technische en organisatorische beveiliging van uw persoonsgegevens;

  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

  • Op de hoogte zijn van uw rechten m.b.t. uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Arbo Fysiocare zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van ons beleid m.b.t. privacy vragen heeft over het bewaken van uw privacy, kunt u contact met ons opnemen.

bottom of page