top of page

Werkplekanalyse

Door middel van een uitgebreid werkplekanalyse brengen wij in kaart op welke manier de werkplek en omgevingsfactoren (werkklimaat en -sfeer, analyse van taken en de uitvoering van deze taken) een invloed hebben op het gezondheidsprobleem. Aan de hand van observatie en een gesprek (mogelijk met leidinggevende) zal een plan van aanpak worden opgesteld om stapsgewijs de fysieke en mentale belasting op te voeren tot een haalbaar niveau. Nadrukkelijk noemen wij hier niet het oude niveau, omdat er een nieuw niveau bereikt zal worden door het inzetten van training. Dit kan beter, aangepast of minder goed zijn dan daarvoor. Feit is wel dat wij altijd streven naar de hoogst haalbare verbetering. Wij stellen een uitgebreid rapport op met informatie over de analyse van taken, de uitvoering daarvan en tips voor aanpassingen. De duur van een werkplekonderzoek kan verschillen, het is afhankelijk van een aantal factoren. Voor een duidelijke offerte over duur en kosten kunt u contact met ons opnemen.

Manueel-Fysiocare, Houding PC, Arbeid en
bottom of page