top of page

Werkwijze, Stappenplan

1.

Beken interesse in Arbo Fysiocare en neem contact met ons op.

2.

Maak dan vrijblijvend kennis met onze specialisten van het AFC Health Care team en wij leren de organisatie kennen.

3.

Onze specalisten interviewen leidinggevenden, HR, (externe) casemanagers en bedrijfsarts (bij voorkeur gelijktijdig) om een beeld te vormen van de organisatie, doelen, wensen van de werkgever en het zwaartepunt van de zorgvraag (OID).

4.

Wij gaan op zoek naar fysieke en/of mentale knelpunten. Wij brengen zo nodig specifieke vragen of problemen in kaart, zoals hoog verzuimpercentage op een bepaalde afdeling of veelvoorkomende klachten binnen een bepaalde functiegroep.

5.

Samen bespreken wij het plan van aanpak voor een individuele werknemer, een groep werknemers of juist voor de interactie tussen werknemer(s) en leidinggevende (of werkgever).

6.

Wij stellen een behandelplan op maat samen: advies voor behandeltraject, individueel of per groep en concrete realistische doelen. Veelal zetten wij onze behandelingen gecombineerd in om zoveel mogelijk effect te behalen.

7.

Bij de uitvoering van het behandelplan werken wij uitsluitend met effectief bewezen behandelmethoden en sluiten wij aan bij persoonlijke normen en waarden. De medewerker staat centraal. Onze behandeling is laagdrempelig en gemakkelijk bereikbaar voor iedereen.

8.

Het resultaat bij preventie: verkleinen van verzuimrisico’s en vergroten van duurzame inzetbaarheid.

9.

Het resultaat bij re-integratie: snellere terugkeer in het arbeidsproces, maar wel op een verantwoorde en duurzame manier.

10.

Bij (dreigende) uitval is direct handelen nodig. Wij werken snel, adequaat en als het nodig is met een multidisciplinair team voor lichamelijke én geestelijke zorg. Geen lange wachttijden!

Ontspanningsmassage, stadscentrum Nieuwe

Bij laagdrempelig ergonomisch advies of een  werkplekonderzoek is het niet noodzakelijk om het complete stappenplan te doorlopen, maar bij uitgebreidere preventieve interventies en re-integratie geldt dit natuurlijk wel. Hoe dan ook, wij bespreken elk traject met de betrokken partijen en ontwikkelen een interventie of product op maat gemaakt voor uw organisatie en werknemers.

bottom of page