top of page

Workshops op maat

De workshops op maat stellen wij samen op basis van een specifiek vraagstuk of een veelvoorkomende klachten. Wij geven antwoord verschillende vragen. Hoe komt het dat veel werknemers fysieke klachten hebben tijdens en na werktijd? Wat is een efficiënte vorm van werken en hoe leert een medewerker dat? Hoe reageert een lichaam op een lange periode met lichamelijke of mentale stress, of langdurig werken in één houding of bij veel repeterende bewegingen? Welke oefeningen zijn nuttig voor deze werknemers?

Een goede informatievoorziening is het beste begin. Door leidinggevenden en werknemers te informeren over het verloop van bepaalde aandoeningen of ziekteprocessen zien zij eerder de noodzaak om gedrag en contact met de ander te veranderen. Het resultaat is uiteindelijk een duurzamere arbeidsparticipatie op alle niveaus. Voorbeelden van workshops zijn:

  • Bewust maken en vergroten van kennis over voorkomende klachten

  • Duidelijke instructie bij het verantwoord uitvoeren van een bepaalde taak

  • Het belang en effect van het nemen van (micro)pauzes tijdens het werk, meer informatie over frequentie, duur en indeling van pauzes.

  • Aanleren van ‘Bewust Werken’ aan een specifieke afdeling, groep van werknemers, leidinggevenden of ergocoaches.

 

We praten nu over fysieke klachten, maar 70 tot 80 procent van de uitval van medewerkers is te wijten aan psychische klachten (spanning, burn-out, onbegrip vanuit leidinggevende, te hoge werkdruk, boven het niveau werken, geen grenzen aan kunnen/durven geven, etc.). Het is mogelijk om medewerkers hier specifiek op te trainen tijdens onze workshops. Hiervoor werken wij ook samen met psychologen.

bouwvakkers
bottom of page