top of page

Onze visie

Persoonlijke, innovatieve en multidisciplinaire zorg

Wij geloven in een behandeling en revalidatie met als uitgangspunt integrale en multidisciplinaire gezondheidszorg; vanuit een combinatie van zorgdisciplines brengen wij de best mogelijke zorg voor elke cliënt. Er is daarbij aandacht voor de achtergrond en het ontstaan van de klachten, zowel op lichamelijk, geestelijk en psychosociaal vlak. Wij spelen in op een grote diversiteit aan zorgvragen en dat kan juist door deze visie op zorg. We werken aan een vertrouwensrelatie tussen cliënt en zorgverlener/behandelaar. Een persoonlijke zorgbuddy is een belangrijke schakel en streeft naar open en optimale communicatie tussen alle betrokkenen.

WhatsApp Image 2021-10-22 at 15.39.33.jpeg

'Wij hechten waarde aan ervaring en maken met onze kennis en kunde een positieve impact op de gezondheid en kwaliteit van leven van anderen. Maatwerk is waar we voor staan, samen bepalen we wat jij nodig heeft bij preventie, herstel, revalidatie na operatie of corona.' 

selectie foto's, 3 Mb-9775.jpg

Onze missie

Zorgen en ontzorgen voor mens en organisatie

Arbo-Fysiocare staat voor zorgen en ontzorgen. We geloven er sterk in dat het samenbrengen van alle betrokken partijen bijdraagt aan optimaal herstel en aan duurzame reïntegratie. We bieden persoonlijke zorg door alle disciplines samen te brengen en samenwerking te zoeken met werkgevers en de bedrijfsarts.

Multi- en monodisciplinaire trajecten

 • Fysiotherapie en Manuele Therapie

 • Revalidatie

 • Psychologie

 • Coaching, Gedragsverandering

 • Haptonomie

 • Diëtetiek

 • Leefstijl coaching en Gecombineerde Leefstijl Interventies (GLI)

 • MFC Sports: High quality (online en/of live) sportlessen, o.a. van Les Mils

 • Zorg op afstand en e-Health

Casemanagement

Multidisciplinair overleg

Begeleiding werkgever

Werkplekonderzoek

Evaluaties op locatie

Meetinstrument Var-2

 • voor duurzame inzetbaarheid en reïntegratie

Arbo Fysiocare staat voor:

 • Ervaren samenwerking met organisaties en zorgvragers

 • Uitgebreid zorgpakket van A tot Z voor particulieren zorgvragers en zakelijke klanten (werkgevers)

 • Bewuste verbinding en effectieve communicatie tussen zorgbuddy (casemanager), cliënt en verwijzer m.b.t. alle zorgonderdelen

 • Ontzorging van de verwijzer o.a. door de inzet van een zorgbuddy (positief resultaat op de klanttevredenheid bij de verwijzer)

 • Goede gezondheid en voorbereiding van cliënt op een operatie

 • Optimaal aanbod van Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI): gezonde voeding, gezonde eetgewoonten, gezond bewegen

 • Optimale samenwerking voor een goede en snelle terugkeer naar werk

 • Bemiddeling tussen arbozorg en reguliere zorg

 • Innovatie op het gebied van eHealth (zorg op afstand) met een breed maatschappelijk karakter

 • Altijd in de buurt, goede zorg is dichtbij

bottom of page